Suprex - Fordítás - Tolmácsolás, Szinkron technika, Fordítás - Suprex GmBH.

FORDÍTÁS

Fordításnak nevezzük írott szöveg átültetését a tárgynyelvről a célnyelvre. A magas szintű nyelvtudás mellett követelmény, hogy alapos és körültekintő legyen a fordító, akinek ugyanakkor könnyebbséget jelent, hogy munkája során szótárakat, szószedeteket használhat, konzultálhat kollégáival stb.

lektorálás

  • A lektorálás a fordítás ellenőrzése minőségbiztosítás céljából.
  • Nyelvi lektorálás: annak ellenőrzése, hogy a tárgynyelven és a célnyelven írt szöveg tartalmilag egyezik-e.
  • Szakmai lektorálás: az elkészült tárgynyelvi szöveg ellenőrzése a szakmai tartalom szempontjából.

TOLMÁCSOK ÉS FORDÍTÓK FELKERESÉSEt

Tolmács iránti igényünket annak tudatában kell jeleznünk, hogy az igazán jó tolmácsokat sokan foglalkoztatják, ezért idejüket hetekre, hónapokra előre lekötik. A megállapodás az időpontra, a díjazásra, a nyelvek számára, a tolmácsolási rendre és a technikai kérdésekre egyaránt ki kell terjedjen. Megfelelő felkészülés érdekében a tolmácsokhoz előre el kell juttatni a konferencia anyagait, a tárgyalásra kerülő témákat, valamint a felszólalások szövegét.

Ténykérdés, hogy vannak jó kiváló fordítók, akik ugyanakkor tolmácsolás terén elmaradnak élvonalbeli kollegájuk mögött. És viszont: igen jó tolmácsoknak olykor gondot okoz, ha írásos szöveget kell áttenni egyik nyelvről a másikra.

Ezért irodánk ennek megfelelően célirányosan választja ki egy-egy feladatra kollégáink közül a legmegfelelőbbet.

a nyelvi közvetítés irányai

  • Befelé irányuló közvetítés, ha a tárgynyelv valamely idegen nyelv, a célnyelv pedig a tolmács/fordító anyanyelve.
  • Kifelé irányuló közvetítés, ha a tárgynyelv a tolmács/fordító anyanyelve, a célnyelv pedig valamely idegen nyelv.
  • Keresztirányú közvetítés, ha a tárgynyelv valamely idegen nyelv, a célnyelv pedig valamely másik idegen nyelv.